zpracování a ochrany osobních údajů

# Zpracování osobních údajů

Společnost PLMR Design studio s.r.o.
Třída Generála Píky 1993/9
613 00
Brno 
IČ:  06021867
Dič : CZ06021867


si je vědoma významu ochrany osobních údajů našich zákazníků a návštěvníků naší webové stránky. Chceme vám poskytnout jasné informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak je zpracováváme a jaké jsou vaše práva související s ochranou osobních údajů.

## Shromažďování a použití osobních údajů

Při návštěvě naší webové stránky můžeme shromažďovat určité osobní údaje, jako je například vaše jméno, e-mailová adresa, kontaktní údaje nebo informace o nákupech. Tyto údaje používáme výhradně pro účely, které jsou v souladu se zákony o ochraně osobních údajů a na základě vašeho souhlasu, pokud je to vyžadováno.

Informace, které nám poskytnete, mohou být využity ke komunikaci s vámi, k zajištění našich služeb a k vylepšení vašeho uživatelského zážitku na naší webové stránce.

## Sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje nebudeme sdílet s třetími stranami bez vašeho výslovného souhlasu, s výjimkou situací, kdy je to nezbytné pro poskytování našich služeb, například při doručování zboží nebo poskytování platebních služeb, a emailového marketingu kdy sdílíme naše data s poskytovatelem služby ECOMAIL.CZ  . V takových případech budeme dbát na to, aby byla vaše data chráněna a zpracovávána v souladu se zákony o ochraně osobních údajů. 

## Bezpečnost osobních údajů

Společnost PLMR Design studio s.r.o. se zavazuje chránit vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, ztrátou, zneužitím nebo poškozením. Používáme bezpečnostní opatření a technologie, které pomáhají chránit vaše údaje.

## Vaše práva

Máte právo požadovat informace o osobních údajích, které jsme o vás shromáždili, a máte právo požadovat opravu nepřesných údajů nebo jejich vymazání, pokud to neporušuje platné zákony. Můžete také od nás požadovat omezení zpracování vašich údajů nebo jejich přenos jinému správci. Pokud máte jakékoli otázky nebo požadavky týkající se ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat.

## Kontaktní informace

Společnost PLMR Design studio s.r.o.
Třída Generála Píky 1993/9
Brno, 613 00
IČ:06021867
E-mail: stolovina@stolovina.cz
Telefon: +420 722227207